top of page

Wat is Mindfulness?
Mindfulness betekent: bewust aandachtig zijn in het hier en nu, op een niet (ver)oordelende manier. Dat lijkt simpel, maar blijkt vaak lastig in onze drukke levens. Door het oefenen van acceptatie, openheid, loslaten, vriendelijkheid en mildheid ontstaat ruimte om vanuit innerlijke rust te leven.

 

Praktische toepassingen van meditatie
De combinatie van oosterse (m.n. uit het boeddhisme) meditatietechnieken met moderne inzichten uit de westerse psychologie heeft een uiterst krachtige methode doen ontstaan. Dit maakt eeuwenoude wijsheid praktisch toepasbaar op het werk, thuis, in relaties en bij spanning of stress.

 

Positieve invloed
Wetenschappelijk neurologisch onderzoek wijst uit dat de invloed van mindfulness op de fysieke en mentale staat van de mens bijzonder positief is. Het bevordert de gezondheid en het algemeen gevoel van welbevinden.

bottom of page